Кайропрактика

Матеріал з Ukrainian WikiChiro
Перейти до: навігація, пошук
Кайропрактика: від Грецької кайро- χειρο- "рука-"
+ практікос πρακτικός "пов'язаний з дією"
—(OED)
Pastiche of man thinking and writing; the ribs, vertebrae, and hip bones of a human skeleton; a hand holding another; and Leonardo's famous drawing of a man in square and circle

Визначення

"Кайропрактика" (хіропрактика) це професія охорони здоров'я, пов'язана з діагностикою, лікуванням і профілактикою порушень нервово-м'язево-опорної системи та їхній вплив на загальний стан здоров'я. Існує акцент на мануальних методах, включаючи вправляння суглобів та/або їх маніпуляції, з особливим акцентом на дисфункції/підвивихи суглобів "[1] [2] Кайропрактика є третьою за величиною лікарською професією, після медицини і стоматології, [3] та в Північній Америці, є найбільшою альтернативною медичною професією. [4] У США кайропрактики виконують понад 90% усіх маніпулятивних процедур. [5]

Сфера практики

Кайропрактори, (також відомі як доктора кайропрактики або лікарі-кайропракти [6] у всіх юрисдикціях, окрім декількох), [7] є фахівцями медичної справи, які займаються діагностикою та консервативним лікуванням (перш за все, але не виключно) нервово-м'язево-опорної системи без використання ліків або хірургічного втручання,[1] Лікування способом кайропрактики включає в себе цілий ряд діагностичних методів, у тому числі рентгенологічних знімків, спостережень і тактильних обстежень, а також ортопедичних та неврологічних обстежень. [1] Лікар-кайропракт також може направити пацієнта до відповідного фахівця або проводити спільне лікування з іншим лікарем-спеціалістом. [8] Загальне лікування пацієнта включає маніпуляції хребта (МХ) та інші методики мануальної терапії для суглобів і м'яких тканин, реабілітаційні вправи, зміцнення здоров'я, електричних механізмів, додаткових процедур, та консультувати щодо ведення здорового способу життя. [9]

Освіта, ліцензування та регулювання

Кайропрактори отримують професійну ступінь в області кайропрактики.[10] Зміст навчальних програм північно-американських коледжів кайропрактики та медичних коледжів є дуже схожими між собою, як за типом предметів так і за кількістю годин.[11] Акредитовані навчальні програми кайропрактики в США вимагають, щоб заявники мали 90 семестрових годин вищої освіти з середнім балом не менше 3,0 по 4,0-х бальній шкалі; багато програм вимагають принаймні трьох років вищої освіти, і все більше програм вимагає ступінь бакалавра.[12] Канада вимагає мінімум три роки вищої освіти для абітурієнтів, і принаймі 4200 навчальних годин (або еквівалент) кайропрактичної освіти для вступу у акредитовані програми кайропрактики.[13] Випускники Канадського Меморіального Коледжу Кайропрактики (КМКК) офіційно проходять 7-8 років навчання на університетському рівні.[14][15] Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запропонувала три основних навчальних шляхи, які надають ступінь DC (Doctor of Chiropractic - лікар-кайропракт), DCM (Doctor of Chiropractic Medicine - лікар кайропрактичної медицини), BSs (бакалавра кайропрактики) або MSc (ступінь магістра кайропрактики.) Крім повноцінної навчальної програми, вони також пропонують курси перекваліфікації для людей з іншою медичною освітою та обмежені програми навчання для регіонів, де немає законодавства, яке регулює кайропрактику[1]

По закінченні, може бути вимога, щоб пройти національні, державні або провінційні іспити на отримання ліцензії на практику в тій чи іншій юрисдикції. [16][17] В залежності від місцезнаходження, для продовження ліцензії потрібно проходити курси підвищення кваліфікації[18][19] Через курси неповної післядипломної освіти доступні додаткові спеціальності такі як ортопедія кайропрактики та спортивна кайропрактика, і на основі денної форми навчання по таких спеціальностях як радіологія і ортопедія.[20]

Кайропрактика розвинена в США, Канаді та Австралії, і присутня у меншій мірі в багатьох інших країнах.[21] У США, навчальні заклади кайропрактики акредитовані в рамках Ради з кайропрактичної освіти (РКО), у той час як Генеральна рада кайропрактики (ГРК) є офіційним державним органом, відповідальним за регулювання кайропрактики у Великобританії.[22][23] У США РКО вимагає змішаного навчального плану, а це означає що кайропрактор, який навчався у коледжі первинної (straight) кайропрактики не може мати право на отримання ліцензії в штатах, що вимагають РКО акредитації.[24] РКО в США, Канаді, Австралії та Європі об'єдналися в Міжнародну-РКО (РКО-М), з метою запровадження стандартів акредитації на міжнародному рівні. [25] На даний час налічується 18 акредитованих програм лікарів-кайропрактів у США,[26] 2 в Канаді,[27] 6 в Австралії,[28] і 5 в Європі. [29] Всі, крім одного коледжу кайропрактики в США, фінансовані з приватних джерел, але у ряді інших країн коледжі спонсоруються державою.[30] З двох коледжів кайропрактики в Канаді, один фінансується державою (UQTR) і один з приватних джерел (КМКК). У 2005 році КМКК була надана честь запропонувати професійну ступінь у медичній сфері, який встановлює програму в ієрархії освіти в Канаді нарівні з іншими медичними професіями, такими як медицина, стоматологія та оптометрія.[14][15] Програми кайропрактики в США зазнають критики за те, що вони не підтримують загальноприйняті стандарти доказової (загальної) медицини.[31]

Нормативні коледжі та іспити з кайропрактики на отримання ліцензії в США, Канаді, Мексиці, Австралії несуть відповідальність за захист населення, стандарти практики, дисциплінарні питання, якість обслуговування та компетентність.[32][33] Налічується близько 49000 лікарів-кайропрактів у США (2008),[34]6500 в Канаді (2010 р.)[35] 2500 в Австралії (2000)[36] і 1500 в Великобританії (2000).[37]

Діагностичні та лікувальні процедури

Одним з основних напрямків діяльності та практики кайропрактики є оцінка нервово-м"язево-опорної (НМО) системи, особливо зосереджено на суглобах хребта і кінцівок. Окрім фізичних, неврологічних, ортопедичних, рентгенологічних та лабораторних досліджень, основним і унікальним аспектом кайропрактики є кайропрактичне обстеження - мануальна пальпація суглобів та м'яких тканин на структурну і функціональну цілісність. Мануальна терапія/методика є найбільш поширеним способом терапії, який застосовується у клініці кайропрактики, хоча також використовуються додаткові методи терапії. Мануальна терапія складається з процедур, за допомогою яких руки контактують безпосередньо з тілом для лікування суглобів чи м'яких тканин. Мануальна терапія хребта є основною процедурою, яка виконується в клінічній практиці кайропрактика. Кайропрактичні маніпуляції хребта включають в себе високо-швидкісні поштовхи низької амплітуди дисфункціональних (підвивихнутих) суглобів з метою поліпшення біомеханічних і неврологічних функцій. У США, кайропрактики виконують понад 90% усіх маніпулятивних методів лікування.[38]

Методи вправляння

Маніпуляція хребта, також відома як "вправляння хребта" або "кайропрактичне коригування", є найбільш поширеним методом лікування, що використовується в кайропрактиці. [39] Вправляння хребта є пасивнимим мануальним маневром, у ході якого трьох-суглобний комплекс зміщений за зону нормального діапазону руху, але не настільки далеко, щоб вивихнути або пошкодити суглоб; визначальним фактором вправляння є динамічний удар з раптовою силою, яка викликає звукове звільнення (суглоба) що є спробою збільшити діапазон руху суглоба.[40] Високо-швидкістні, низько-амплітудні хребетні маніпуляції (ВШНА-ХМ) мають фізіологічні ефекти, які сигналізують нейронні розряди з параспинальних м'язових тканин, в залежності від тривалості та амплітуди сили є факторами ступеня активації параспинальних м'язових веретен. Клінічні навички у використанні напрямків ВШНА-ХМ залежить від здатності лікаря підбирати тривалість і величину навантаження. [41] В загальному, хребетно маніпуляційна терапія (ХМТ) описує методи, в яких руки використовуються для маніпулювання, масажу, мобілізації, коригування, стимуляції, застосовування тракції, або іншим чином впливають на хребет і пов'язаних з ним тканинами. [40]

Є кілька шкіл методів кайропрактичного вправляння, хоча більшість лікарів-кайропрактів змішують прийоми з декількох шкіл. Згідно опитування 2003 року, ліцензованими кайропракторами США були застосовані наступні методи корекції у більш ніж 10% пацієнтів:[39] Диверсифікований метод (маніпуляція усього хребта, використовуючи різні методи), вправляння кінцівок, метод Активатор (який використовує підпружинений інструмент для точної корекції хребта), метод Томпсон (який розрахований на стіл з падаючим механізмом і докладні процедурні протоколи), Ґонстед (який базується на оцінці хребта разом з конкретними корекціями, що дозволяють уникнути обертальних векторів), Кокс / згинання-дистракція (м'яка, слабосильна процедура корегування, яка поєднує кайропрактичні та остеопатичні принципи і використовує спеціалізовані столи для корекції з рухомими частинами), корекційним інструмент, Крижово-Потилична техніка (яка моделює хребет як торсион), метод Німмо Рецептор-Тонус, Прикладна Кінезіологія (який підкреслює "м'язове тестування" як діагностичний інструмент), та черепна.[42] Маніпуляції за сприянням медицини, такі як маніпуляції під анестезією, які включають седації або місцеву анестезію і робиться командою, яка включає в себе анестезіолога; у 2008 році систематичний огляд не знайшов достатньо доказів, щоб зробити рекомендації про її використання при хронічних болях у попереку.[43]

Кайропрактори використовують багато іншх процедур для лікування хребта, суглобів та інших тканин, а також для загальних проблем із здоров'ям. Згідно опитування 2003 року, ліцензованими кайропракторами США були застосовані наступні методи корекції у більш ніж третини пацієнтів: Диверсифікований метод (маніпуляція усього хребта, згадані в попередньому абзаці), фізична підготовка/просування фізкультури, корекційна або лікувальна фізкультура, ергономічні/постуральні поради, стратегії самообслуговування, повсякденна діяльність, змінювати ризикований / нездоровий спосіб життя, харчування/дієтичні рекомендації, релаксаційні/стресопонижаючі рекомендації, льодові пакети/кріотерапія, вправляння кінцівок (також згадується в попередньому абзаці), терапія тригерних точок, і запобігання хвороб та поради ранніх скринінгів (обстежень).[39]

Дослідження 2010 року, яке описує бельгійських лікарів-кайропрактів і їх пацієнтів виявили, що у Бельгії кайропрактори головним чином зосереджуються на нейро-м"язево-скелетних проблемах у дорослих пацієнтів з акцентом на хребет. Найчастіше, у 93%, застосовується диферсифікаційний метод корекції, а у 41% - механічно-допоміжний метод Активатора. [44] У 2009 році дослідження по оцінці студентів-кайропрактів, які надають або отримують маніпуляції хребта під час навчання у коледжах кайропрактики США, виявили Диверсифікований, Ґонстед, і метод корекції верхніх шийних хребців як найчастіше використовувані методи вправляння.[45]

Індивідуальність

Незважаючи на те, що у професії та поза професією існують розбіжності з приводу ролі кайропракторів як первинної ланки в загальній системі охорони здоров'я, сучасна практика кайропрактики більше схожа на медичні спеціальності такі як стоматологія та подіатрія зі спеціальним фокусом. [8] Було запропоновано, що кайропрактори спеціалізуються по нехірургічному догляду хребта, замість того щоб займатися іншими проблемами,[8][46] але існує і більш розширений погляд на кайропрактику.[47] Сучасна охорона здоров'я та державні організації такі як Всесвітня Організація Охорони Здоров'я визнають кайропрактику як нетрадиційну та альтернативну медицину (НАМ);[48] а в 2008 році дослідження показали, що 31% опитаних кайропракторів віднесли кайропрактику до НАМ, 27% як ​​інтегровану медицину, а 12% як загальну медицину.[49] Схильність до традиційної медицини може надати кайропракторам змогу приєднатися до університетів та доступ до лікарень; схильність до НАМ може принести більше пацієнтів, які шукають безмедикаментозного підходу.[50]

Історія

(див. Історія кайропрактики)

Асиміляція в сучасну медицину

Кайропрактика отримала широке визнання серед медичних лікарів та страхової медицини в США,[51] і наукова медицина була використана для розгляду наукових досліджень і створення практичних рекомендацій.[52] Зроблено багато досліджень тих процедур, які використовуються в кайропрактиці. В сукупності систематичних оглядів цих досліджень показало, що маніпуляції хребта є ефективними. Було підтвердженно, що маніпуляції хребта призводять до серйозних ускладнень у рідкісних випадках (приблизно 1,4 на 1 000 000),[53][54] це явно менший ризик ніж приймання таблетки аспірину, а, отже, кайропрактика, як правило, є безпечною при вмілому та правильному використанні.[1]

Кайропрактика є автономною, і в деякому сенсі конкурує з основною медициною.[55] Остеопатія користується медичним ліцензуванням тільки в США. За межами США вона в основному залишається як мануальна медична система, в загальному з меншим визнанням, ніж кайропрактика;[56] фізіотерапевти працюють як частина загальної медицини, а остеопатична медицина в США злилася з медичною професією.[55] Члени розрізняють ці конкуруючі професії з риторичними стратегіями, які включають твердження, що, в порівнянні з іншими професіями, остеопати використовують більш широкий спектр лікувальних процедур, а фізіотерапевти використовують апарати та вправи.[57] Кайропрактори - єдині хто використовує високу швидкість, форму низькоінтенсивної маніпуляції, яка вимагає набагато більше високого рівня підготовки і досвіду для ефективного використання. Якщо порівняти ці підходи, то саме це і може пояснити різницю в ефективності лікування. У своєму історичному дослідженні опублікованому в 1990 році в Британському медичному журналі (БМЖ) за участю 741 пацієнтів, кайропрактичні маніпуляції виявилися значно кращими за будь-який інший метод лікування болю в попереку. Та ж група послідувала і в 1995 році БМЖ опублікував подальше дослідження, яке показало, що ці результати були все ще доказовими у тому населенні пацієнтів. Пізніші дослідження, які показали менші результати, видимо, не включали кайропрактичних методів маніпуляції, і це може бути причиною суттєвої різниці.

Світова присутність

Кайропрактика заснована в США, Канаді та Австралії, і присутня у меншій мірі у 90 інших країнах.[21]

Акредитація

Для акредитації див.: Освітня акредитація.

Нормативні плати

Для Нормативних плат див.: Нормативні плати

Utilization, satisfaction rates, and third party coverage

In the U.S., chiropractic is the third largest healing arts profession,[4] and is the third largest doctoral profession, behind only medicine and dentistry.[58] The percentage of population that utilizes chiropractic care at any given time generally falls into a range from 6% to 12% in the U.S. and Canada,[59] with a global high of 20% in Alberta.[60] Chiropractors are the most common CAM providers for children and adolescents, who consume up to 14% of all visits to chiropractors.[61] The vast majority who seek chiropractic care do so for relief from back and neck pain and other neuromusculoskeletal complaints;[62] most do so specifically for low back pain. Practitioners such as chiropractors are often used as a complementary form of care to primary medical intervention.[59] Satisfaction rates are typically higher for chiropractic care compared to medical care, with a 1998 U.S. survey reporting 83% of respondents satisfied or very satisfied with their care; quality of communication seems to be a consistent predictor of patient satisfaction with chiropractors.[63]

Insurance coverage

For Insurance coverage see Insurance coverage

Evidence basis

The principles of evidence-based medicine have been used to review research studies and generate practice guidelines outlining professional standards that specify which chiropractic treatments are legitimate and perhaps reimbursable under managed care. [52] Evidence-based guidelines are supported by one end of an ideological continuum among chiropractors; the other end employs what is considered by many chiropractic researchers to be antiscientific reasoning and unsubstantiated claims,[2][64][65][66] that have been called ethically suspect when they let practitioners maintain their beliefs to patients' detriment.[2] A 2007 survey of Alberta chiropractors found that they do not consistently apply research in practice, which may have resulted from a lack of research education and skills.[67] Continued education enhances the scientific knowledge of the practitioner.[68]

Effectiveness

Manual therapies commonly used by chiropractors are effective for the treatment of low back pain,[69] [70] and might also be effective for the treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy,[71][72] neck pain,[73] some forms of headache,[74][75] and some extremity joint conditions.[76][77] The efficacy and cost-effectiveness of maintenance chiropractic care are unknown.[78] Chiropractic care is generally safe when employed skillfully and appropriately.[1] Spinal manipulation is frequently associated with mild to moderate adverse effects, with serious or fatal complications in rare cases.[53][54]

Cost-effectiveness

A 2006 qualitative review found that the research literature suggests that chiropractic obtains at least comparable outcomes to alternatives with potential cost savings.[79] A 2006 systematic cost-effectiveness review found that the reported cost-effectiveness of chiropractic manipulation in the United Kingdom compared favorably with other treatments for back pain, but that reports were based on data from clinical trials without sham controls and that the specific cost-effectiveness of the treatment (as opposed to non-specific effects) remains uncertain.[80] A 2005 systematic review of economic evaluations of conservative treatments for low back pain found that significant quality problems in available studies meant that definite conclusions could not be drawn about the most cost-effective intervention.[81] The cost-effectiveness of maintenance chiropractic care is unknown.[78]

Safety issues

For Safety, see Chiropractic safety

Public health

Most chiropractors do NOT oppose reasonable vaccination or water fluoridation, which are common public health practices. Although within the chiropractic community there are significant disagreements about vaccination,[82][36] one of the most cost-effective public health interventions available.[83] Most chiropractors have embraced a reasonable approach to vaccination, but some of the profession, as in any large group rejects it, as original chiropractic philosophy traces diseases to causes in the spine and states that vaccines interfere with healing.

The American Chiropractic Association and the International Chiropractors Association support individual exemptions to compulsory vaccination laws. A 1995 survey of U.S. chiropractors found that about a third believed there was no scientific proof that immunization prevents disease. [36] The Canadian Chiropractic Association supports vaccination;[82] a survey in Alberta in 2002 found that 25% of chiropractors advised patients for, and 27% against, vaccinating themselves or their children.[84]

Early opposition to water fluoridation included chiropractors, some of whom continue to oppose it as being incompatible with chiropractic philosophy and an infringement of personal freedom. Other chiropractors have actively promoted fluoridation, and several chiropractic organizations have endorsed scientific principles of public health.[85]

References

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 World Health Organization (2005) (PDF). WHO guidelines on basic training and safety in chiropractic. ISBN 92-4-159371-7. http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Chiro-Guidelines.pdf. Retrieved 2008-02-29. 
 2. 2,0 2,1 2,2 Nelson CF, Lawrence DJ, Triano JJ et al. (2005). "Chiropractic as spine care: a model for the profession". Chiropr Osteopat 13: 9. doi:10.1186/1746-1340-13-9. PMID 16000175. PMC 1185558. http://chiroandosteo.com/content/13/1/9. 
 3. Smith M, Morschhauser S. "Establishing a database of U.S. chiropractic health manpower data: furthering the development of research infrastructure.". National Library of Medicine. http://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102184948.html. Retrieved 2008-05-06. 
 4. 4,0 4,1 Kaptchuk TJ, Eisenberg DM (1998). "Chiropractic: origins, controversies, and contributions". Arch Intern Med 158 (20): 2215–24. doi:10.1001/archinte.158.20.2215. PMID 9818801. http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/158/20/2215. 
 5. "Chiropractic in the United States:Training, Practice, and Research". Chirobase. 2010. http://www.chirobase.org/05RB/AHCPR/12.html. Retrieved 2010-10-01. 
 6. List of States (and Federal Gov't) Defining DC's as "Physicians". Retrieved 2010-05-03.
 7. Cooper RA, Henderson T, Dietrich CL (1998). "Roles of nonphysician clinicians as autonomous providers of patient care". JAMA 280 (9): 795–802. doi:10.1001/jama.280.9.795. PMID 9729991. 
 8. 8,0 8,1 8,2 Meeker WC, Haldeman S (2002). "Chiropractic: a profession at the crossroads of mainstream and alternative medicine" (PDF). Ann Intern Med 136 (3): 216–27. PMID 11827498. http://www.annals.org/cgi/reprint/136/3/216.pdf. 
 9. Mootz RD, Shekelle PG (1997). "Content of practice". in Cherkin DC, Mootz RD (eds.). Chiropractic in the United States: Training, Practice, and Research. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research. pp. 67–91. OCLC 39856366. http://chiroweb.com/archives/ahcpr/chapter3.htm. Retrieved 2008-10-10.  AHCPR Pub No. 98-N002.
 10. "Glossary". National Center for Education Statistics, U.S. Dept. of Education. http://nces.ed.gov/programs/coe/glossary/f.asp. Retrieved 2009-06-05. 
 11. Johnson C Green B (2010). "100 Years After the Flexner Report: Reflections on Its Influence on Chiropractic Education". J Chiropr Educ 24 (2): 145–152. PMID 21048876. 
 12. "Prospective students". Association of Chiropractic Colleges. http://www.chirocolleges.org/prospective_students.html. Retrieved 2009-07-23. 
 13. "Standards for Doctor of Chiropractic Programmes" (PDF). Canadian Federation of Chiropractic Regulatory and Educational Accrediting Boards. 2008-04-05. http://chirofed.ca/english/pdf/Standards_for_Doctor_of_Chiropractic_Programmes.pdf. Retrieved 2009-04-23. 
 14. 14,0 14,1 "Media Relations". Canadian Memorial Chiropractic College. http://www.cmcc.ca/Media_Relations.html. Retrieved 2010-12-14. 
 15. 15,0 15,1 "Degree Authority in Ontario". Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/postsec/degreegr.html. Retrieved 2010-12-14. 
 16. "State chiropractic licensure". Life University. 2008. http://life.edu/node/94. Retrieved 2009-06-05. 
 17. "Becoming a chiropractor". Canadian Federation of Chiropractic Regulatory and Educational Accrediting Boards. http://chirofed.ca/english/becoming.html. Retrieved 2009-06-05. 
 18. Grod JP (2006). "Continuing Health Education in Canada". J Can Chiropr Assoc 50 (1): 14–7. PMID 17549163. 
 19. Stuber KJ, Grod JP, Smith DL, Powers P (2005). "An online survey of chiropractors' opinions of continuing education". Chiropr Osteopat 13 (1): 22. doi:10.1186/1746-1340-13-22. PMID 16242035. PMC 1282582. http://chiroandosteo.com/content/13/1/22. 
 20. Coulter ID, Adams AH, Sandefur R (1997). "Chiropractic training". in Cherkin DC, Mootz RD (eds.). Chiropractic in the United States: Training, Practice, and Research. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research. pp. 17–28. OCLC 39856366. http://chiroweb.com/archives/ahcpr/chapter3.htm. Retrieved 2008-05-11.  AHCPR Pub No. 98-N002.
 21. 21,0 21,1 Tetrault M (2004). "Global professional strategy for chiropractic" (PDF). Chiropractic Diplomatic Corps. http://chiropracticdiplomatic.com/strategies/global_strategy.pdf. Retrieved 2008-04-18. 
 22. "The Council on Chiropractic Education (CCE)". The Council on Chiropractic Education. http://cce-usa.org/. Retrieved 2008-07-05. 
 23. "The General Chiropractic Council". http://www.gcc-uk.org/page.cfm. Retrieved 2008-07-26. 
 24. Morrison P (2009). "Adjusting the role of chiropractors in the United States: why narrowing chiropractor scope of practice statutes will protect patients". Health Matrix Clevel 19 (2): 493–537. PMID 19715143. 
 25. "About Us". Councils on Chiropractic Education International. http://www.cceintl.org/About_Us.html. Retrieved 2010-09-30. 
 26. "Accredited Doctor of Chiropractic programs". The Council on Chiropractic Education. Archived from the original on 2008-02-14. http://web.archive.org/web/20080214031937/http://www.cce-usa.org/adcp.php. Retrieved 2008-02-22. 
 27. "Accreditation of educational programmes". Canadian Federation of Chiropractic Regulatory and Educational Accrediting Boards. http://chirofed.ca/english/accreditation.html. Retrieved 2009-06-05. 
 28. "Program Accreditation Status". Council on Chiropractic Education Australasia. http://www.ccea.com.au/Accreditation/Program%20Accreditation%20Status.htm. Retrieved 2010-09-30. 
 29. "Institutions holding Accredited Status with the ECCE". European Council On Chiropractic Education. 2009-07-23. http://cce-europe.org/institutions.php. Retrieved 2009-07-25. 
 30. DeVocht JW (2006). "History and overview of theories and methods of chiropractic: a counterpoint". Clin Orthop Relat Res 444: 243–9. doi:10.1097/01.blo.0000203460.89887.8d. PMID 16523145. 
 31. Marcus DM, McCullough L (2009). "An evaluation of the evidence in "evidence-based" integrative medicine programs". Acad Med 84 (9): 1229–34. doi:10.1097/ACM.0b013e3181b185f4. PMID 19707062. 
 32. "Canadian Chiropractic Association FAQs". Canadian Chiropractic Association. http://www.chiropracticcanada.ca/en-us/FactsFAQs.aspx. Retrieved 2010-10-02. 
 33. "Federation of Chiropractic Licensing Boards FAQ". Federation of Chiropractic Licensing Boards. http://pacex.fclb.org/Information/FAQ/tabid/364/Default.aspx. Retrieved 2010-10-02. 
 34. "Chiropractors". U.S. Bureau of Labor Statistics. 2007. http://www.bls.gov/oco/ocos071.htm. Retrieved 2008-07-05. 
 35. "Canadian Chiropractic Association: Chiropractic in Canada". Canadian Chiropractic Association. http://www.chiropracticcanada.ca/en-us/AboutUs/ChiropracticInCanada.aspx. Retrieved 2010-10-02. 
 36. 36,0 36,1 36,2 Campbell JB, Busse JW, Injeyan HS (2000). "Chiropractors and vaccination: a historical perspective". Pediatrics 105 (4): e43. doi:10.1542/peds.105.4.e43. PMID 10742364. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/105/4/e43. 
 37. Chapman-Smith D (2000). "Current status of the profession". The Chiropractic Profession: Its Education, Practice, Research and Future Directions. West Des Moines, IA: NCMIC. ISBN 1-892734-02-8. 
 38. "Chiropractic in the United States:Training, Practice, and Research". Chirobase. 2010. http://www.chirobase.org/05RB/AHCPR/12.html. Retrieved 2010-10-01. 
 39. 39,0 39,1 39,2 Christensen MG, Kollasch MW (2005). "Professional functions and treatment procedures" (PDF). Job Analysis of Chiropractic. Greeley, CO: National Board of Chiropractic Examiners. pp. 121–38. ISBN 1-884457-05-3. http://nbce.org/pdfs/job-analysis/chapter_10.pdf. Retrieved 2008-08-25. 
 40. 40,0 40,1 Winkler K, Hegetschweiler-Goertz C, Jackson PS et al. (2003). "Spinal manipulation policy statement" (PDF). American Chiropractic Association. http://acatoday.org/pdf/spinal_manipulation_policy.pdf. Retrieved 2008-05-24. 
 41. Pickar JG, Sung PS, Kang YM, Ge W (2007). "RESPONSE OF LUMBAR PARASPINAL MUSCLES SPINDLES IS GREATER TO SPINAL MANIPULATIVE LOADING COMPARED WITH SLOWER LOADING UNDER LENGTH CONTROL". Spine 7 (5): 583– 95. doi:10.1016/j.spinee.2006.10.006. PMID 17905321. PMC 2075482. http://www.thespinejournalonline.com/article/S1529-9430(06)00973-9/abstract. 
 42. Cooperstein R, Gleberzon BJ (2004). Technique Systems in Chiropractic. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-07413-5. 
 43. Dagenais S, Mayer J, Wooley JR, Haldeman S (2008). "Evidence-informed management of chronic low back pain with medicine-assisted manipulation". Spine J 8 (1): 142–9. doi:10.1016/j.spinee.2007.09.010. PMID 18164462. 
 44. PubMed
 45. Ndetan HT, Rupert RL, Bae S, Singh KP (2009). "Prevalence of musculoskeletal injuries sustained by students while attending a chiropractic college". J Manipulative Physiol Ther 32 (2): 140–8. doi:10.1016/j.jmpt.2008.12.012. PMID 19243726. 
 46. Murphy DR, Schneider MJ, Seaman DR, Perle SM, Nelson CF (2008). "How can chiropractic become a respected mainstream profession? the example of podiatry" (PDF). Chiropr Osteopat 16: 10. doi:10.1186/1746-1340-16-10. PMID 18759966. PMC 2538524. http://chiroandosteo.com/content/pdf/1746-1340-16-10.pdf. 
 47. Gleberzon BJ, Cooperstein R, Perle SM (2005). "Can chiropractic survive its chimerical nature?". J Can Chiropr Assoc 49 (2): 69–73. PMID 17549192. 
 48. Chapman-Smith DA, Cleveland CS III (2005). "International status, standards, and education of the chiropractic profession". in Haldeman S, Dagenais S, Budgell B et al. (eds.). Principles and Practice of Chiropractic (3rd ed.). McGraw-Hill. pp. 111–34. ISBN 0-07-137534-1. 
 49. Redwood D, Hawk C, Cambron J, Vinjamury SP, Bedard J (2008). "Do chiropractors identify with complementary and alternative medicine? results of a survey". J Altern Complement Med 14 (4): 361–8. doi:10.1089/acm.2007.0766. PMID 18435599. 
 50. Cooperstein & Gleberzon. "Current and future utilization rates and trends". pp. 297–305. 
 51. Cooper RA, McKee HJ (2003). "Chiropractic in the United States: trends and issues". Milbank Q 81 (1): 107–38. doi:10.1111/1468-0009.00040. PMID 12669653. 
 52. 52,0 52,1 Villanueva-Russell Y (2005). "Evidence-based medicine and its implications for the profession of chiropractic". Soc Sci Med 60 (3): 545–61. doi:10.1016/j.socscimed.2004.05.017. PMID 15550303. 
 53. 53,0 53,1 Ernst E (2007). "Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review". J R Soc Med 100 (7): 330–8. doi:10.1258/jrsm.100.7.330. PMID 17606755. PMC 1905885. http://www.jrsm.org/cgi/content/full/100/7/330. Lay summary – Med News Today (2007-07-02). 
 54. 54,0 54,1 Anderson-Peacock E, Blouin JS, Bryans R et al. (2005). "Chiropractic clinical practice guideline: evidence-based treatment of adult neck pain not due to whiplash" (PDF). J Can Chiropr Assoc 49 (3): 158–209. http://www.jcca-online.org/Client/cca/jcca.nsf/objects/jcca-v49-3-158/$file/jcca-v49-3-158.pdf.  Anderson-Peacock E, Bryans B, Descarreaux M et al. (2008). "A clinical practice guideline update from The CCA•CFCREAB-CPG" (PDF). J Can Chiropr Assoc 52 (1): 7–8. http://www.jcca-online.org/Client/cca/JCCA.nsf/objects/JCCA_March_2008_52_1/$file/jcca-v52-1-007.pdf. 
 55. 55,0 55,1 Pettman E (2007). "A history of manipulative therapy". J Man Manip Ther 15 (3): 165–74. PMID 19066664. 
 56. Baer HA (2006). "The drive for legitimization by osteopathy and chiropractic in Australia: between heterodoxy and orthodoxy". Complement Health Pract Rev 11 (2): 77–94. doi:10.1177/1533210106292467. 
 57. Norris P (2001). "How 'we' are different from 'them': occupational boundary maintenance in the treatment of musculo-skeletal problems". Sociol Health Illn 23 (1): 24–43. doi:10.1111/1467-9566.00239. 
 58. "Establishing a database of U.S. chiropractic health manpower data: furthering the development of research infrastructure.". National Library of Medicine. http://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102184948.html. Retrieved 2008-05-06. 
 59. 59,0 59,1 Lawrence DJ, Meeker WC (2007). "Chiropractic and CAM utilization: a descriptive review". Chiropr Osteopat 15: 2. doi:10.1186/1746-1340-15-2. PMID 17241465. PMC 1784103. http://chiroandosteo.com/content/15/1/2. 
 60. Crownfield PW (2007). "Chiropractic in Alberta: a model of consumer utilization and satisfaction". Dyn Chiropr 25 (6). http://chiroweb.com/archives/25/06/02.html. 
 61. Kemper KJ, Vohra S, Walls R; Task Force on Complementary and Alternative Medicine; the Provisional Section on Complementary, Holistic, and Integrative Medicine (2008). "The use of complementary and alternative medicine in pediatrics". Pediatrics 122 (6): 1374–86. doi:10.1542/peds.2008-2173. PMID 19047261. 
 62. Hurwitz EL, Chiang LM (2006). "A comparative analysis of chiropractic and general practitioner patients in North America: findings from the joint Canada/United States Survey of Health, 2002–03". BMC Health Serv Res 6 (49): 49. doi:10.1186/1472-6963-6-49. PMID 16600038. PMC 1458338. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/6/49. 
 63. Gaumer G (2006). "Factors associated with patient satisfaction with chiropractic care: survey and review of the literature". J Manipulative Physiol Ther 29 (6): 455–62. doi:10.1016/j.jmpt.2006.06.013. PMID 16904491. 
 64. Keating JC Jr, Charlton KH, Grod JP, Perle SM, Sikorski D, Winterstein JF (2005). "Subluxation: dogma or science?". Chiropr Osteopat 13: 17. doi:10.1186/1746-1340-13-17. PMID 16092955. PMC 1208927. http://chiroandosteo.com/content/13/1/17. 
 65. Keating JC Jr, Cleveland CS III, Menke M (2005). "Chiropractic history: a primer" (PDF). Association for the History of Chiropractic. http://data.memberclicks.com/site/ahc/ChiroHistoryPrimer.pdf. Retrieved 2008-06-16. "A significant and continuing barrier to scientific progress within chiropractic are the anti-scientific and pseudo-scientific ideas (Keating 1997b) which have sustained the profession throughout a century of intense struggle with political medicine. Chiropractors' tendency to assert the meaningfulness of various theories and methods as a counterpoint to allopathic charges of quackery has created a defensiveness which can make critical examination of chiropractic concepts difficult (Keating and Mootz 1989). One example of this conundrum is the continuing controversy about the presumptive target of DCs' adjustive interventions: subluxation (Gatterman 1995; Leach 1994)." 
 66. Science, antiscience, materialism and vitalism:
  • Keating JC Jr (1997). "Chiropractic: science and antiscience and pseudoscience side by side". Skept Inq 21 (4): 37–43. 
  • Phillips RB (2005). "The evolution of vitalism and materialism and its impact on philosophy". in Haldeman S, Dagenais S, Budgell B et al. (eds.). Principles and Practice of Chiropractic (3rd ed.). McGraw-Hill. pp. 65–76. ISBN 0-07-137534-1. 
 67. Suter E, Vanderheyden LC, Trojan LS, Verhoef MJ, Armitage GD (2007). "How important is research-based practice to chiropractors and massage therapists?". J Manipulative Physiol Ther 30 (2): 109–15. doi:10.1016/j.jmpt.2006.12.013. PMID 17320731. 
 68. Feise RJ, Grod JP, Taylor-Vaisey A (2006). "Effectiveness of an evidence-based chiropractic continuing education workshop on participant knowledge of evidence-based health care". Chiropr Osteopat 14: 18. doi:10.1186/1746-1340-14-18. PMID 16930482. PMC 1560147. http://chiroandosteo.com/content/14/1/18. 
 69. Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJ, de Boer MR, van Tulder MW (2011). Rubinstein, Sidney M. ed. "Spinal manipulative therapy for chronic low-back pain". Cochrane Database Syst Rev (2): CD008112. doi:10.1002/14651858.CD008112.pub2. PMID 21328304. 
 70. Dagenais S, Gay RE, Tricco AC, Freeman MD, Mayer JM (2010). "NASS Contemporary Concepts in Spine Care: Spinal manipulation therapy for acute low back pain". Spine J 10 (10): 918–940. doi:10.1016/j.spinee.2010.07.389. PMID 20869008. 
 71. Leininger B, Bronfort G, Evans R, Reiter T (2011). "Spinal manipulation or mobilization for radiculopathy: a systematic review". Phys Med Rehabil Clin N Am 22 (1): 105–25. doi:10.1016/j.pmr.2010.11.002. PMID 21292148. 
 72. Hahne AJ, Ford JJ, McMeeken JM (2010). "Conservative management of lumbar disc herniation with associated radiculopathy: a systematic review". Spine 35 (11): E488–504. doi:10.1097/BRS.0b013e3181cc3f56. PMID 20421859. 
 73. Gross A, Miller J, D'Sylva J, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N, Haines T, Brønfort G, Hoving JL (2010). "Manipulation or mobilisation for neck pain: a Cochrane Review". Manual Therapy 15 (4): 315–333. doi:10.1016/j.math.2010.04.002. PMID 20510644. 
 74. Chaibi A, Tuchin PJ, Russell MB (2011). "Manual therapies for migraine: a systematic review". J Headache Pain 12 (2): 127–33. doi:10.1007/s10194-011-0296-6. PMID 21298314. 
 75. Bronfort G, Nilsson N, Haas M et al. (2004). Brønfort, Gert. ed. "Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache". Cochrane Database Syst Rev (3): CD001878. doi:10.1002/14651858.CD001878.pub2. PMID 15266458. 
 76. Brantingham JW, Globe G, Pollard H, Hicks M, Korporaal C, Hoskins W (2009). "Manipulative therapy for lower extremity conditions: expansion of literature review". J Manipulative Physiol Ther 32 (1): 53–71. doi:10.1016/j.jmpt.2008.09.013. PMID 19121464. 
 77. PubMed
 78. 78,0 78,1 Leboeuf-Yde C, Hestbæk L (2008). "Maintenance care in chiropractic – what do we know?". Chiropr Osteopat 16 (1): 3. doi:10.1186/1746-1340-16-3. PMID 18466623. PMC 2396648. http://chiroandosteo.com/content/16/1/3. 
 79. Mootz RD, Hansen DT, Breen A, Killinger LZ, Nelson C (2006). "Health services research related to chiropractic: review and recommendations for research prioritization by the chiropractic profession". J Manipulative Physiol Ther 29 (9): 707–25. doi:10.1016/j.jmpt.2006.09.001. PMID 17142165. 
 80. Canter PH, Coon JT, Ernst E (2006). "Cost-effectiveness of complementary therapies in the United kingdom—a systematic review". Evid Based Complement Alternat Med 3 (4): 425–32. doi:10.1093/ecam/nel044. PMID 17173105. PMC 1697737. http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/content/full/3/4/425. 
 81. van der Roer N, Goossens MEJB, Evers SMAA, van Tulder MW (2005). "What is the most cost-effective treatment for patients with low back pain? a systematic review". Best Pract Res Clin Rheumatol 19 (4): 671–84. doi:10.1016/j.berh.2005.03.007. PMID 15949783. 
 82. 82,0 82,1 Busse JW, Morgan L, Campbell JB (2005). "Chiropractic antivaccination arguments". J Manipulative Physiol Ther 28 (5): 367–73. doi:10.1016/j.jmpt.2005.04.011. PMID 15965414. http://jmptonline.org/article/S0161-4754(05)00111-9/fulltext. 
 83. Ehreth J (2003). "The global value of vaccination". Vaccine 21 (7–8): 596–600. doi:10.1016/S0264-410X(02)00623-0. PMID 12531324. 
 84. Russell ML, Injeyan HS, Verhoef MJ, Eliasziw M (2004). "Beliefs and behaviours: understanding chiropractors and immunization". Vaccine 23 (3): 372–9. doi:10.1016/j.vaccine.2004.05.027. PMID 15530683. 
 85. Jones RB, Mormann DN, Durtsche TB (1989). "Fluoridation referendum in La Crosse, Wisconsin: contributing factors to success" (PDF). Am J Public Health 79 (10): 1405–8. doi:10.2105/AJPH.79.10.1405. PMID 2782512. PMC 1350185. http://www.ajph.org/cgi/reprint/79/10/1405.pdf. 

External links


Шаблон:Chiropractic
Шаблон:ATTRIB